Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi davasında son durum!

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi davasında son durum! Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi davasında son durum!

Vakıf GYO'nun İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde maliki olduğu arsaların, 2012 yılı emlak vergisine ilişkin vergi ziyaı cezasının iptali için açılan dava sonuçlandı.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde maliki olduğu arsaların, 2012 yılı emlak vergisine ilişkin vergi ziyaı cezasının iptali için açılan davada; İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin E:2015/1652  dosyası kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. Vergi Dava Dairesi E:2017/680 K: 2017/3787 kararı ile karar düzeltme yolu açık olmak üzere şirket lehine onandı.


Açıklama:

Şirketimizin İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde maliki olduğu arsaların, 2012 yılı emlak vergisine ilişkin vergi ziyaı cezasının iptali için açılan davada; İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin E:2015/1652  dosyası kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. Vergi Dava Dairesi E:2017/680 K: 2017/3787  kararı ile karar düzeltme yolu açık olmak üzere lehimize onanmıştır.