Vakıf GYO dava

Vakıf GYO dava

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Marmara Metal Mamüleri arasında görülen davanın reddine ilişkin olarak, Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş.'nin istinaf başvuru dilekçesi  Vakıf GYO'ya tebliğ edildi...

Vakıf GYO davasının reddine ilişkin gerekçeli karar tebliğ edildi!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Marmara Metal Mamüleri A.Ş. arasında görülen davanın reddine ilişkin gerekçeli karar bugün Vakıf GYO'ya tebliğ edildi...

Vakıf GYO'nun Metal Mamüleri ile arasında görülen dava reddedildi!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas Sayılı dosyası ile görülen davanın bugünki duruşmasında davanın reddine karar verildi...

Vakıf GYO davasında son durum 2018!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ortaklık aleyhine dava açılması veya davaya ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi davası ne durumda?

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne karşı açılan davalarlardaki son durum hakkında açıklama yaptı.

Vakıf GYO davası 12 Nisan 2018'e ertelendi!

Vakıf GYO, İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas sayılı şirket ile Marmara Metal Mamülleri A.Ş. arasında görülen dava hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi davasında son durum!

Vakıf GYO'nun İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde maliki olduğu arsaların, 2012 yılı emlak vergisine ilişkin vergi ziyaı cezasının iptali için açılan dava sonuçlandı.

Vakıf GYO davası 14 Aralık'ta görülecek!

Vakıf GYO davası bilirkişi raporunun bilirkişiden dönüşünün beklenmesine ve duruşmanın 14 Aralık 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi'ne açtığı davada son durum!

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi'ne karşı açtığı davalardan 2015/812 E.S.ve 2015/813 E.S. nolu dosyalar için İstanbul 8. Vergi Mahkemesi, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verdi.

Vakıf GYO'nun davası 8 Haziran'a ertelendi!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 E. sayılı dosyası ile görülen davası 8 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00'e ertelendi.

Vakıf GYO ile Ataşehir Belediyesi davasında gelişme yok!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın taraf olduğu 2014/677 esas dosya nolu dava ile Ataşehir Belediyesi aleyhine açmış olduğu dava ile ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Vakıf GYO ile Marmara Metal davası bilirkişi raporu hakkında açıklama!

Vakıf GYO ile Marmara Metal Mamülleri A.Ş. arasında görülen davaya ilişkin olarak Bilirkişi Raporu dosyaya sunulmuş olup bilirkişi heyeti nihai takdir mahkemeye ait olmak üzere sermaye artırımında hukuka aykırılık olmadığı yönünde kanaat bildirildi.

Vakıf GYO ile Marmara Metal dava duruşması 16 Haziran'da görülecek!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Marmara Metal Mamülleri A.Ş. arasında görülen davanın 25.03.2015 tarihli duruşması 16 Haziran 2015 tarihine bırakıldı.

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkaracak!

Vakıf GYO'nun 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 460 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Haziran 2020 tarih ve 12233903-340.05.05-E.5497 sayılı yazısı ile onay verildi.

Vakıf GYO'nun İzmir Konak Karma Projesi değerleme raporu!

Vakıf GYO İzmir Konak Karma Projesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Madde 22 (d) uyarınca hazırlatılan değerleme raporunu yayınladı.

Vakıf GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Vakıf GYO 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi. 

Vakıf GYO Levent İş Merkezi'ndeki 10 gayrimenkulü 30.1 milyon TL'ye sattı!

Vakıf GYO'nun portföyünde bulunan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472  Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmazın Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 30 milyon 108 bin TL'ye tapu devri gerçekleşti.

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı!

Vakıf GYO'nun 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Vakıf GYO'dan Cubes Ankara için 252.5 milyon TL'lik sözleşme!

Vakıf GYO, "Cubes Ankara Projesi"nin 6 ayda bir ve 4 eşit taksitte ödenmek üzere, toplam 252 bin 500 bin TL bedel ile satın alınması amacıyla T.Vakıflar Bankası T.A.O. ile sözleşme imzalandı.

Vakıf GYO Levent İş Merkezi'ndeki 10 gayrimenkulü 25.5 milyon TL'ye sattı!

Vakıf GYO, Beşiktaş Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmazlar 25 milyon 516 bin TL'ye Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satıldı.

Vakıf GYO, Levent İş Merkezi'ndeki 10 gayrimenkulü 25.5 milyon TL'ye sattı!

Vakıf GYO, Beşiktaş'ta 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmaz Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından düzenlenmiş değerleme raporunda takdir edilen 25 milyon 516 bin TL üzerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satıldı.

Vakıf GYO Cubes Ankara için 252.5 milyon TL'lik sözleşme imzaladı!

Vakıf GYO, T.Vakıflar Bankası T.A.O. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi'nde bulunan "Cubes Ankara Projesi"nin toplam 252 milyon 500 bin TL bedel ile portföyüne dahil edilmesi amacıyla T.Vakıflar Bankası T.A.O. ile sözleşme imzaladı.

Vakıf GYO'dan pay satışı hakkında açıklama!

Vakıf GYO'nun çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan satışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı!

Vakıf GYO, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin 21 Nisan 2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerini tamamladı. 

Vakıf GYO'nun sermaye artırımına SPK'dan onay! 

Vakıf GYO, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 oranında  artırarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkardı.  Bu kapsamda SPK ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verdi.

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye yükseltti!

Vakıf GYO, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 oranında  artırarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkardı.

Vakıf GYO dava

Vakıf GYO dava Vakıf GYO dava

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas Sayılı Vakıf GYO ile Marmara Metal Mamüleri A.Ş. arasında görülen dava hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO ile Marmara Metal Mamüleri A.Ş. arasında görülen davanın reddine ilişkin olarak, Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş.'nin istinaf başvuru dilekçesi  Vakıf GYO'ya tebliğ edildi.

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması: 
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas Sayılı dosyası ile görülen davanın  reddine  ilişkin olarak, Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş.'nin istinaf başvuru dilekçesi  Şirketimize tebliğ...