Vakıf GYO'nun sermayesi 460 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vakıf GYO'nun sermayesi 460 milyon TL'ye çıkarıldı! Vakıf GYO'nun sermayesi 460 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vakıf GYO'nun 27 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarıldı.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye bedeli artırımı hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO'nun 27 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi

Vakıf GYO KAP açıklaması:
Şirketimizin 27 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketin esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. ilgili pazarda halka arz edilmesine,

Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine,

Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.