Vakıf Varlık Kiralama'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Vakıf Varlık Kiralama'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!Vakıf Varlık Kiralama'nın 400 milyon TL tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan belgeler yayınlandı. 


Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası halka arzı için SPK onayına sunulan belgeler hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın 15 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı bülteni ile onaylandığı duyuruldu. 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirket tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600 milyon Türk Lirası'na kadar artırılabilecek 400 milyon Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan belgeler yayınlandı. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 14,01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız

İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 15.000.000.000 (On Beş Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.  

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın 

3. dosya için tıklayın