Van'da 23.3 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Van'da 23.3 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Van 1. Sulh Hukuk, İpekyolu'nda bulunan kargir binayı icradan 23 milyon 219 bin 312,50 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 4 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.


Van 1. Sulh Hukuk, İpekyolu'nda bulunan kargir binayı icradan satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 23 milyon 219 bin 312,50 TL olarak belirlendi. 

T.C. VAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : Van İl, İpekyolu İlçe, 55 Ada, 4 Parsel, Şerefiye Mahalle/Köy, Cumhuriyet Cad. Tekel Karşısı Kartal İş Merkezi Mevkii, tam Arsa Payı , 366,20 Yüz Ölçümlü yer, taşınmazın batı cephesinde 6 katlı olarak, doğu cephesinde ise 4 katlı olarak inşa edildiği, yapı ruhsatında yapının 2333 metrekare alana sahip olduğunun belirtildiği, giriş katında yeni dekore edilmiş lokanta ve işyerlerinin olduğu, çevresinin ticari amaçlı iş merkezleri ile çevrili olduğu, belediyenin bütün hizmetlerinden yararlandığı, taşınmazın tapu kaydında arsalı kargir bina olarak geçmektedir.Fen bilirkişi raporuna göre imar durumu 20,12 metrekare ve 2,67 metrekare yola terki mevcuttur. Başka kesinti veya terkini bulunmamaktadır.

Adresi : Van İl, İpekyolu İlçe, 55 Ada, 4 Parsel, Şerefiye Mahalle/Köy, Cumhuriyet Cad. Tekel Karşısı Kartal İş Merkezi
Yüzölçümü : 366,20 metrekare
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 23.219.312,50 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 04/12/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 31/12/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : VAN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU VAN ADALET SARAYI F BLOK ZEMİN KAT - null null / null

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin  yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini (toplam 19.798,60 TL)geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/10/2020