Vasiyetin tenfizi harcı 2022!

Vasiyetin tenfizi harcı 2022!

Vasiyetin tenfizi işleminde bulunacak vatandaşlar bu sene ne kadar harç ödeneceğini araştırıyor. Peki, vasiyetin tenfizi harcı 2022 ne kadar oldu?Vasiyetin tenfizi işlemi malikin taşınmazını, ölümünden sonra tasarruf etmesini istediği gerçek ya da tüzel kişileri tespit ettiği vasiyetnamesinin, vasiyetname alacaklısı ya da alacaklıları adlarına tescil edilmesine deniyor.

Kişiler, sadece sağlıklarında hükümler doğuran hukuki muamele yapma ehliyeti ile donatılmış değillerdir. Ölümlerinden sonra geçerli olmak kaydı ile de, hukuki işlemler yapma hakkına sahiptirler. Ölüme bağlı tasarruf iki şekilde yapılabilir. Biri vasiyet (MK.502), diğeri miras mukavelesidir.

Vasiyetnamenin tenfizine karar verilerek bu karar kesinleştikten sonra, isteyen kanuni ve mansup (atanmış) mirasçılara mahkemece mirasçılık (veraset) belgesi verilir.