Miras intikali tapu harcı 2022!

Miras intikali tapu harcı 2022!

Kendilerine miras kalan mirasçılar intikal işlemleri için herhangi bir masraf ödeyip ödemeyeceğini araştırıyor. Peki, miras intikali tapu harcı 2022 ne kadar?Miras, vefat eden kişinin yasal mirasçılarına kalır. Mirasçıların kalan taşınmaz mal tapularını ve hisselerini üzerine alması için intikal işlemini gerçekleştirmesi gerekir.

Miras intikali tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adlarına Medeni Kanun hükümlerine göre tescil edilmesidir. Peki, miras intikali tapu harcı 2022 ne kadar?