Veraset ilamına hangi mahkeme bakar?

Veraset ilamına hangi mahkeme bakar? Veraset ilamına hangi mahkeme bakar?

Ölen bir kimsenin mirasçılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgeye veraset ilamı deniyor. Peki, veraset ilamına hangi mahkeme bakar? Veraset ilamı hangi kurumdan alınır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Veraset ilamına hangi mahkeme bakar?

Ölen bir kimsenin mirasçılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgeye veraset ilamı deniyor. Veraset ilamı müracatının vefat durumundan sonraki bir ay içinde yapılabiliyor.


Ayrıca istenilen her zaman yetkili kuruma gidilerek de veraset ilamı çıkarılabiliyor. Peki, veraset ilamına hangi mahkeme bakar? Veraset ilamı hangi kurumdan alınır?


Veraset ilamı için; talep dilekçesi ve nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden alınacak aile nüfus kaydı ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edilebiliyor. Ayrıca, noterden de bu belge temin edilebiliyor.


Ancak veraset ilamı iptali davansının ölen kişinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerekiyor.


Veraset ilamı dilekçe örneği


.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler: M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../20...


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)


Veraset ilamı almak şart mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

pus