Veraset ve İntikal, Gelir Vergisi çatısı altına alınıp kalkıyor!

Veraset ve İntikal, Gelir Vergisi çatısı altına alınıp kalkıyor!

Maliye Bakanı Unakıtan Veraset ve İntikal Vergisi'ni tamamen kaldıracaklarını açıkladı. Maliye kaynakları tahsil edilemeyen bu vergi kaleminin Gelir Vergisi kapsamına alınacağı belirtti..


Maliye Bakanı Kemal Unakıtan "Çocuklarda Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimi (VerGİ- Bilir) Projesi'nin" tanıtım toplantısında, uygulamada olan bir vergiyi kaldıracaklarını kamuoyuna açıkladı. Vergi oranlarının düşürülmesine karşın vergi gelirlerinin 66 milyar YTL'den 171 milyar YTL'ye yükseldiğini anımsatan Unakıtan, Kurumlar Vergisi oranı düşürüldü, daha çok vergi toplanıyor. Vergiler olduğu gibi kalkacak değil tabii. Bir vergiyi tamamen kaldıracağız" dedi. Bütün ısrarlara rağmen kaldırılacak verginin adını açıklamayan Unakıtan, "Veraset ve İntikal Vergisi mi kalkacak" sorusuna ise, "Bakın, çalışanlar görülüyor" karşılığını verdi. Bakan Unakıtan, "Bu vergi zaman zaman alınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı çalışma başlattı, yakında hükümete sunacağız" derken bilmece gibi konuştu. Böylece Maliye'nin tahsil etmekte güçlendiği Veraset ve İntikal Vergisi ile ilgili bir çalışma içinde olduğu ortaya çıktı. Ancak Maliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre yüzde 1 ile yüzde 7 oranında değişiklik gösteren söz konusu verginin tamamen kaldırılmak yerine Gelir Vergisi çatısı altına alınacağı öğrenildi. Hal böyle olunca verginin kaldırılmasından çok aksine Gelir Vergisi yoluyla tahsilinin artırılmasının amaçlandığı da ortaya çıktı. Gelişmiş ülkelerde Veraset ve İntikal Vergisi yüzde 40 civarında oranlarda tahsil ediliyor. Türkiye'de bu oran beyan usulü ve hayli küçük oranlarda. Eğer bu vergi kalemi kaldırılıp Gelir Vergisi'nin altına alınırsa oran yüzde 15-35 aralığına çıkacak. Ancak futbolcu gelirlerinde olduğu gibi bir istisna getirilerek Gelir Vergisi Kanunu içinde bu oranların dışında bir rakamın da belirlenme imkânı bulunuyor. Ancak Maliye kaynakları bunun siyasi iradenin kararı ile belirleneceğini belirtiyorlar. Denetim birimi incelemeleri, en fazla vergi kaçağının Veraset ve İntikal Vergisi'nde yaşandığını ortaya koydu. Bu vergide, her 100 YTL'lik gelirin yaklaşık 91 YTL'si gizlendi. 102 milyon YTL'lik kazancın sadece 9 milyon YTL'si beyan edildi. Maliye'nin kaldırmayı planladığı Veraset Vergisi için geçen yıl bütçe hedefi 135 milyon YTL olmasına karşın 124 milyon YTL toplandı.

Gül, vergi affı yasasını onayladı

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül tarafından onaylanan 5736 sayılı "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun'la, ihtilaflı kamu alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla mükelleflere, bir kez daha vergi kanununun uzlaşma hükümlerinden yararlanma imkânı tanınıyor. Kanuna göre, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi takip eden aydan başlaması ve 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde 2 oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Kanun, bankalara da davalarından vazgeçmeleri şartıyla uzlaşma imkânı sağlıyor. 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin gecikme zammından vazgeçiliyor.

Bush, 2001'de seçim malzemesi yapmıştı, Gates engel olmuştu

ABD Başkanı George W. Bush'un Kasım 2000 seçimlerini kazanmasının ardından yürürlüğe koymaya çalıştığı ilk yasa Veraset ve İntikal Vergilerinin 2009'a kadar kademeli olarak kaldırılmasına yönelikti. Ancak planın duyulmasının ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in babası William Gates'in liderliğinde 120 ABD'li milyarder, Başkan Bush'a bir mektup yazarak vergi indiriminin yapılmamasını talep etti. Aralarında Warren Buffett ve George Soros gibi ünlü yatırımcıların da bulunduğu zenginler tasarının bu şekilde kabul edilmesi halinde bir tür "refah aristokrasisinin" oluşacağı uyarısında bulundu. Gelen tepkiler üzerine yasa teklifi rafa kalktı. Zenginler açıklamalarında Veraset Vergisi'nin kalkmasıyla birlikte devletin vergi gelirlerinde büyük bir açık meydana geleceğini bu açığın ise sıradan tüketicilere getirilecek ek vergilerle kapatılmaya çalışılacağını dile getirdi. Mektupta bir çok sosyal devlet hizmetlerinde de kısıtlamaya gitmek zorunda kalacağına değinilerek yasanın başta vergiler olmak bir çok alanda adaletsizliğe neden olacağı belirtildi.

(Sabah)