Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları!

Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivasız olarak intikal etmesi halinde elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor. İşte veraset ve intikal vergisi 2021 oranları...


Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Türk vatandaşlığı olan bir kişinin yurt içinde ya da yurt dışında olup olmadığına bakılmaksızın aynı yollar ile mülk edinmesi durumunda vergi ödeniyor.

Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları!

Miras vergisi ödeme 2021

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit şeklinde ödeme yapıyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları!

Miras vergisi istisna tutarları

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğ kapsamında miras vergisi istisna 2021 tutarları açıklandı. Miras vergisi istisna tutarları şu şekilde: 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları!

Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları

Veraset ve intikal vergisi 2021 oranları!

Miras vergisi ödeme 2021!