Miras vergisi ödeme 2021!

Miras vergisi ödeme 2021!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivasız olarak intikal etmesi halinde elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor. Peki vergi mükellefleri ödemelerini hangi tarihlerde yapacak? İşte emlak vergisi ödeme 2021...
Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde miras vergisi ödeniyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda ise Veraset ve İntikal Vergisi'nin ödeniyor. Türk vatandaşlığı olan bir kişinin yurt içinde ya da yurt dışında olup olmadığına bakılmaksızın aynı yollar ile mülk edinmesi durumunda vergi ödeniyor.

Miras vergisi ödeme 2021!

Miras vergisi ödeme 2021

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit şeklinde ödeme yapıyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Miras vergisi ödeme 2021!

Miras vergisi istisna 2021

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğ kapsamında miras vergisi istisna 2021 tutarları açıklandı. Miras vergisi istisna tutarları şu şekilde: 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Miras vergisi 2021 tarifesi

Miras vergisi ödeme 2021!

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!