Veraset ve intikal vergisi ödemeleri başladı!

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri başladı! Veraset ve intikal vergisi ödemeleri başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir durumda miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. Vergi dönemi ise bugün itibariyle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye’de yer alan malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak herhangi bir şekilde bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi sonucu veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Kendisine miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, senede iki eşit taksit halinde ödüyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu olan kişi borcunu kapatıyor.

Ne zaman ödenecek?

Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri bugün başladı ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.  Veraset ve intikal vergisinin 2'nci dönem ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacak.

Vergide istisnalar şu şekilde;

- Miras yoluyla elde edilen ev eşyaları ve aile hatırası olan kabul edilen tablo, madalya gibi mallar,
- Çocuklar ile eşten her birine düşen miras paylarının 2019 yılı itibariyle 250.125 TL’si, yalnızca eş olması durumunda miras payının 500.557 TL’si
- Karşılıksız, hibe yoluyla verilen intikallerin ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 5.760 TL’si,
- Tüm sadakalar,
- Örf ile adete uygun olarak verilen geleneksel hediye ve cihazlar (gayrimenkuller hariç),
- Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, toptan yapılan ödemeler ve ikramiyeler,
- Emekli ikramiyeleri,
- Bakanlar Kurulunca sağlanan muafiyetler en önemli istisnaları oluşturuyor.

Örnek hesaplama: 
Örnek 1: 2019 yılında vefat eden kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 600.000 TL miras kalmıştır. Her bir çocuğa kalan miras payından 250.125 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.

Her bir çocuğun miras payı yüzde 50 (300.000 TL) olduğundan birisinin matrahı: 300.000 - 250.125 = 49.875 TL olacaktır. Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 49.875 X yüzde 1 = 498,75 TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Buna göre ilk taksit tutarı 83,12 TL olacaktır. Diğer mirasçı da aynı tutarda vergi ödeyecektir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2019!

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com