Veraset vergisi hesaplama örneği!

Veraset vergisi hesaplama örneği! Veraset vergisi hesaplama örneği!

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor. Peki, veraset vergisi nasıl hesaplanır? İşte veraset vergisi hesaplama örneği..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Veraset vergisi hesaplama örneği!

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor.


Vergi; 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen (Futbol karşılaşmalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler) yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenen ikramiyelerden kesilen vergiler, beyanname verme süresi içinde,beyannamenin verildiği vergi dairesine ödenebileceği gibi, vergi tahsiline yetkili bankaların şubelerine de ödenebilir. 


Ayrıca, veraset ve intikal vergisinin yurt dışından posta havalesi ile gönderilmesi de mümkün bulunmaktadır. Peki, veraset vergisi nasıl hesaplanır? Veraset vergisi hesaplama örneği GİB tarafından veriliyor:


Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde belirlenmiştir. Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. (2014 yılı için)


Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 190.000 TL için 1 10

Sonra gelen 440.000 TL için 3 15

Sonra gelen 970.000 TL için 5 20

Sonra gelen 1.800.000 TL için 7 25

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan 

bölümü için 10 30


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.


Veraset vergisi hesaplama örneği..

Vefat eden kişinin 400.000 TL miras bıraktığı, iki çocuğu bulunduğu varsayıldığında, her çocuk kendine kalan miras payından 146.306 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilenecektir.


Her bir çocuğun miras payı % 50 (200.000 TL) olduğundan birisinin matrahı:

200.000 -146.306 = 53.694 TL olacaktır.


Ödenecek vergi: 53.694 * %1 = 536,94 TL olacaktır. Diğer mirasçının vergisi de bu tutar olacağından toplam 1.073,88 TL olacaktır. Bu tutar Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 178,98 TL olarak ödenecektir.


Ancak, veraset yoluyla değil de şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından yukarıdaki örnekteki duruma göre her mirasçı için hesaplanacak vergi şu şekilde olur.


İstisna tutarı 3.371 TL’dir. Matrah 200.000 – 3.371 = 196.629 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, 


ödenecek vergi şu şekilde hesap edilecektir.

190.000 * %5 (Normal oran %10) = 9.500 TL

6.629 * %7,5 (Normal oran %15) = 497,17 TL


9.500 + 497,17 = 9.997,17 TL Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. 


İlk taksit 1.666,19 TL olarak ödenecektir.

Matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.


Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.


5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı % 10 olarak uygulanmaktadır. 


İkramiyenin ayni olarak verilmesi halinde fatura tutarı esas alınır.


Veraset ve intikal vergisi mükellefleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus