Vergi takvimi Kasım 2018!

Vergi takvimi Kasım 2018! Vergi takvimi Kasım 2018!

Kasım ayında ödenecek vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınladı. İşte Kasım ayında ödenecek vergiler...Gelir İdaresi Başkanlığı, Kasım ayında ödenecek vergileri yayınladı. Kasım ayı vergi takvimine göre, bu ay gayrimenkul sahiplerinin ödemeleri gereken bazı vergiler bulunuyor.

1-30 Kasım tarihleri arasında emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ödeniyor. Ödemeler ilçe belediyesine yapılıyor.

Vergi takvimi Kasım 2018

01/11/2018    09/11/2018    16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/11/2018    12/11/2018    16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    14/11/2018    2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01/11/2018    14/11/2018    2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    15/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2018    19/11/2018    2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01/11/2018    19/11/2018    2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01/11/2018    20/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    20/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/11/2018    20/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    20/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    20/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    20/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    23/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/11/2018    23/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/11/2018    26/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/11/2018    26/11/2018    1-15 Kasım 2018 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16/11/2018    26/11/2018    1-15 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/11/2018    26/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/11/2018    26/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/11/2018    30/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/11/2018    30/11/2018    6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    2018 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01/11/2018    30/11/2018    Ekim 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi