Çukurova Balkon

Vergi uzlaşma dilekçesi örneği!

Vergi uzlaşma dilekçesi örneği! Vergi uzlaşma dilekçesi örneği!

Vergi borcundan dolayı ceza ihbarnamesi alan vergi mükellefleri uzlaşma yoluna başvurabiliyor. Uzlaşma talebinin bir dilekçe ile 30 gün içerisinde yapılması gerekiyor. İşte vergi uzlaşma dilekçesi örneği...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Vergi uzlaşma dilekçesi örneği!

Mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak nitelendirilen vergi uzlaşmasından faydalanmak için bir dilekçe ile vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor.


Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Başvuru için gerekli olan Vergi uzlaşma dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor. Ayrıca, vergi dairesi uzlaşma dilekçesi, internet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sitesinden de gönderilebiliyor.


Vergi dairesi uzlaşma talep dilekçesi..


................................... Vergi Dairesi 

Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına

                               


Uzlaşma Talebinde Bulunanın

Adı ve Soyadı;

Açık Adresi;

Hesap Numarası;

Ev veya İş Telefonu;


Tebliğ Edilen İhbarnamenin

Düzenleme ve Tanzim Tarihi;

Cilt ve Sıra Numaraları;

İhbarname Tebliğ Tarihi;


Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numalarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev'ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK'nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.


Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arzederim...../..../2013


Mükellef veya vekilinin imzası
Uzlaşma Taleo Edilen Vergi ve Cezaların Miktarları

Verginin;

- Dönemi

- Nev'i

- Miktarı


Cezanın;

- Nevi'i

- Miktarı"Vergi uzlaşması şartları nelerdir?