06 / 12 / 2022

Vergi ziyaı cezası uzlaşma dilekçesi!

Vergi ziyaı cezası uzlaşma dilekçesi!

Vergi borcunu zamanında ya da eksik ödeyen kimseler, vergi cezası için ceza hususunda anlaşmak için bir dilekçe ile vergi dairesine başvuruda bulunabiliyor. İşte vergi ziyaı cezası uzlaşma dilekçesi örneği...Vergi ziyaı cezası uzlaşma dilekçesi!

Vergi borcunu zamanında ya da eksik ödeyen kimseler, vergi cezası için uzlaşma yoluna gidebiliyor. Mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için bir dilekçe ile vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor.


Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. 


Başvuru için gerekli olan Vergi uzlaşma dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor. Ayrıca, vergi dairesi uzlaşma dilekçesi, internet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sitesinden de gönderilebiliyor. Vergi ziyaı cezası uzlaşma dilekçesi şu şekilde:


Vergi dairesi uzlaşma talep dilekçesi örneği..


................................... Vergi Dairesi 

Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına

                                 


Uzlaşma Talebinde Bulunanın

Adı ve Soyadı;

Açık Adresi;

Hesap Numarası;

Ev veya İş Telefonu;


Tebliğ Edilen İhbarnamenin

Düzenleme ve Tanzim Tarihi;

Cilt ve Sıra Numaraları;

İhbarname Tebliğ Tarihi;


Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numalarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev'ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK'nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.


Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arzederim...../..../2015


Mükellef veya vekilinin imzası
Uzlaşma Taleo Edilen Vergi ve Cezaların Miktarları

Verginin;

- Dönemi

- Nev'i

- Miktarı


Cezanın;

- Nevi'i

- Miktarı"Vergi ziyaı cezası nasıl hesaplanır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön