Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Güngören'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Celalettin Çağlar tarafından kuruldu. Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Güngören'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Celalettin Çağlar tarafından kuruldu. 

Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1. Biyoteknoloji, genetik, genomik, bilgisayar yazılım ve biyoinformatik alanında faaliyette bulunmak, ürün ve hizmetler geliştirmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, 2. Genetik, genomik, farmakolojik, biyolojik bilimler ile ilgili her konuda araştırma geliştirme (Arge), yenilik ve inovasyon, bilgisayar yazılımı, biyoinformatik ve danışmanlık hizmetleri vermek, seminer, kurs ve eğitim programları düzenlemek, 3. Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel internet, mobil uygulamalar ve biyoinformatik konularında bilgisayar yazılımları geliştirmek, 4. Mikroarray (Microarray) ve gelecek nesil sekanslama (Next Generation Seguencing) sistemleri ile yapılan deneylerden elde edilen verilerin yönetimi, sınıflandırılması, analizi için bilgisayar ve biyoinformatik yazılımları yapmak, yapılan yazılım ve ARGE hizmetlerini rapor formatında geliştirmek, 5. Biyoteknoloji, genetik, genomik, laboratuvar, hastane ve sağlık sektörü ile ilgili cihaz tıbbi alet ve sarf malzemelerini almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak, teknik servis hizmeti vermek, mümessillik bayilik ve acentelik almak ve vermek, 6. Laboratuvar, hastane, sağlık merkezi, genetik tanı merkezi, rehabilitasyon merkezi kurmak ve işletmek, 7. Genetik ve embriyonik manipulasyonların da içinde bulunduğu Moleküler genetik ve rekombinant DNA teknoloji yardımıyla yeni fenotipik karakter taşıyan mutantlar veya transgenik organizmaları, endüstride ve diğer alanlarda (mikrobiyoloji, biyoloji, biyokimya, insan ve hayvan sağlığı, hayvan ıslahı, ziraat, çevre, v.s.) kullanmak. 8. Gen klonlama ve rekombinant DNA teknolojileriyle, insanlardaki genetik hastalıkların nedeni olan binlerce genin belirlenmesini sağlayarak, insan sağlığına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. 9. Bakteri ve mayalar gibi mikroorganizmaların manipülasyonlarıyla, pek çok gıdanın yapımında ve işlenmesinin kolaylaştırılmasında ayrıca endüstriyel atıkların daha etkin temizlenmesinde kullanılan daha iyi enzimler ve canlıların yaratılması gibi, Mikrobiyal biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmak. 10. Kimyasal ilaç kullanılmasına gerek duyulmayan zararlılara-dayanıklı, daha yüksek protein veya vitamin içeriğine sahip bitkileri ve bitkisel ürün olarak geliştirilip yetiştirilen ilaçlar geliştirerek Tarımsal Biyoteknoloji alanında çalışmaları yapmak, 11. Hayvan Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmak, 12. Konusu ile ilgili teknik servis, danışmanlık, fizibilite ve proje değerlendirme hizmetleri vermek, seminer, kurs ve eğitim programları düzenlemek, 13. Konusu ile ilgili olarak taşıt araçları, ambulans, hastane, laboratuvar ve sağlık sektörü ile ilgili makine, cihaz ve ekipmanları satın almak, satmak, operasyonel kiralamak ve finansal kiralama yapmak, yaptırmak, ithalat, ihracat ve üretimini yapmak ve yaptırmak, 14. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi, 15. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak, 16. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak, 17. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. 18. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 19. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 20. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 21. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Wenomıx Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Akıncılar Mah.Akdeniz Sk.Mutlu Sit.No:13/3 Güngören