Yangın güvenlik holü nedir?

Yangın güvenlik holü nedir? Yangın güvenlik holü nedir?

Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü olan yangın güvenlik holü nedir? Yangın güvenlik holü nasıl olmalı? Yangın güvenlik holü ne kadar geniş olmalı? İşte yangın güvenlik holü özellikleri...

Yangın güvenlik holü nedir?

Yangın güvenlik holü; Kaçış merpenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü olarak tanımlanıyor. Peki yangın güvenlik holü nasıl olmalı? Yangın güvenlik holü ne kadar geniş olmalı?


Yangın güvenlik holü özellikleri..

Yangın güvenlik holleri; kaçış merpenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır.


Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.


Yangın güvenlik holü ölçüleri..

Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz.


Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olamaz.


Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak bir eğim verilir.


Konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda merpen yuvaları ile asansör kapıları önünde, yüksek binalarda kaçış merpen yuvaları ile acil durum asansörü önünde yangın güvenlik holü yapılır.


Yapı yüksekliği 51.50 m’den az olan binalarda parlayıcı madde ihtiva etmeyen ve kullanım alanlarından kapı ile ayrılan koridor ve hollerden kaçış merpenine ulaşılıyor ise, yangın güvenlik holü gerekli değildir.


Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.


Yangın duvarı nedir?
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik!