Yapı Kredi Koray GYO 2019 sorumluluk beyanı! 

Yapı Kredi Koray GYO 2019 sorumluluk beyanı! 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 dönemine ait faaliyet raporu sorumluluk beyanını yayınladı...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) faaliyet raporu sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı.

Yapı Kredi Koray GYO'nun 2019 dönemine ait faaliyet raporu sorumululuk beyanı yayınladı.

Sorumluluk Beyanı: 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 14/02/2020
KARAR SAYISI : 2020/10

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
•     Tarafımızca incelendiğini,
•     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla, 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.