Yartaş İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Yartaş İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Yartaş İnşaat Anonim Şirketi, Resul Yardımcı, Abdullah Aktaş tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 5 Ocak'ta Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Sedef Caddesi, My Towerland Sitesi'nde kuruldu.


Yartaş İnşaat Anonim Şirketi, Resul Yardımcı, Abdullah Aktaş tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 5 Ocak'ta kuruldu. 


Yartaş İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1.) İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, iş merkezleri, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 2. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin ihalelerine katılmak, anahtar teslimi taahhüt etmek. 3.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, katma bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kurtuluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve sattırmak, kiraya vermek. 5.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, yaptırmak. 6. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 8. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fileks, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 9. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesialanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet gurupları oluşturmak ve işletmek. 10. Durum ( Halihazır ), kadastro, yer altı maden ocakları deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11. İslah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12. Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapılması. 13. Yurtiçi ve yurt dışında, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurum ve kuruluşlara ait arsa ve araziler üzerinde yer altı ve yer üstü binalar inşa etmek, bu inşaatlar için  gerekli olan arsa ve araziler almak satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü köprü, tünel, havuz, yol, su kanalları kanalizasyon, boru hatları, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek. Her türlü inşaat bakım onarım, park, bahçe, koşu alanları, havuz gibi çevre düzenleme işlerini yapmak, boya, badana, kartonpiyer, alçı sıva, karo, kalebodur gibi iç dekorasyon işlerini yapmak, sıhhi tesisat  malzemelerinin döşemesi montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak, inşaat için gerekli olan ahşap ve alüminyum doğrama alım satımını ve montajını yapmak. Her türlü havalandırma sistemleri oluşturmak, kat kaloriferi, merkezi kalorifer sistemleri kurmak, doğalgaz tesisatı kurmak, her türlü pis ve temiz su tesisatları yapmak yada yaptırmak, bu tesisatlar için gerekli malzemeleri almak, satmak, toptan veya perakende pazarlamasını yapmak, inşaatın tamamlanabilmesi veya tesisatların kurulabilmesi için gerekli olan şantiyeler, depolar, ambarlar inşa etmek. 14. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların açtıkları ihalelere katılmak, teklif vermek taahhütte bulunmak. İnşaat sektörü ile ilgili olarak her türlü mühendislik ve proje teknik müşavirlik hizmetlerini yapmak. 15. Konusu ile ilgili, her türlü elektrik tesisatı kurmak, bu tesisatları kurmak için gerekli olan makine teçhizatları almak satmak, plan, proje ve etütler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak 16. Her türlü kaba ve ince inşaat malzemeleri, nalburiye malzemeleri plastik madde ve malzemeleri, asansör malzemeleri, elektrik malzemeleri ve sıhhi tesisat malzemelerini, inşaat için gerekli olan orman ürünlerini almak, satmak, toptan veya perakende pazarlamasını yapmak, dağıtım organları kurmak, yurt içinde ve yurt dışında acentelikler almak veya vermek.  17. Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve baca ekipmanlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımını yapabilir. 18. Şirket elektrik enerjisinin dağıtımı için gerekli şebeke ve alt yapı hizmetlerini yapabilir. Bu hizmetler çerçevesinde proje, teknik uygulama, danışmanlık, kontrollük, arıza bakım, onarım, malzeme temini, araç kiralama hizmetleri, tesis ve inşaat işlerini, iletim, dağıtım hatları, trafolar ve diğer alt yapı yatırımlarını yapabilir.


Yartaş İnşaat Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Sedef Caddesi, My Towerland Sitesi, D Blok, No:182.