14 / 08 / 2022

Yatırımcının arsa maliyeti düşecek!

Yatırımcının arsa maliyeti düşecek!

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, muhalefete rağmen söz verdikleri reformların yüzde 35’ini, vaatlerin ise yüzde 59’unu gerçekleştirdiklerini söyledi. Elvan, yatırımcının arsa maliyetini düşürecek düzenleme müjdesini de verdi.Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, muhalefete rağmen söz verdikleri reformların yüzde 35’ini, vaatlerin ise yüzde 59’unu gerçekleştirdiklerini söyledi. Elvan, esnek çalışma düzenlemesinin bu Cuma (yarın) TBMM’ye sevk edileceğini ifade etti. Kıdem tazminatı çalışması için ilgili taraflarla yoğun bir görüşme trafiği yürüttüklerini de belirten Elvan, bu konunun Mart ayında netlik kazanacağını belirtti. Elvan, yatırımcının arsa maliyetini düşürecek düzenleme müjdesini de verdi.


Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan; Yeni Şafak Gazetesi  Ankara  Temsilcisi Abdulkadir Selvi, Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu'na Reform Koordinasyon ve İzleme Kurulu'nun (RKİK) çalışmalarını anlatırken çarpıcı bilgiler verdi. Kurul'un oluşumunun ve sadece reformlardan sorumlu bir başbakan yardımcısının görevlendirilmesi uygulamasının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Elvan, çok yoğun bir çalışma içerisinde olan Reform Koordinasyon ve İzleme Kurulu'nun sisteme önemli bir işlevsellik kazandırdığını söyledi.


MUHALEFETE RAĞMEN BUNLARI BAŞARDIK

Fiili olarak reformların yüzde 35'i, vaatlerin yüzde 59'u gerçekleştirildiğini kaydeden Elvan, “TBMM'ye sevk edilen reform tasarılarının yüzde 40'ı vaatlerin yüzde 66'sı hayata geçirildi. Bütün bunların da siyasi iradenin ağırlığının oluşması için bakanlardan oluşturulan reform izleme koordinasyon kurulunun 1,5 ayda yaptığı çalışmalar sonucu gerçekleşti. Yine TBMM'de muhalefetin hükümet programının çalışmasını önlemek adına yaptığı kavgalı oturumlara rağmen çıktı” dedi.


Hükümetin seçim öncesinde ekonomiden sosyal destek programlarına kadar 3 ay içerisinde gerçekleştirme sözünü verdiği 20 reformdan 8'ini, 44 vaatten de 15'ini tamamladı.


BU GÜNKÜ TOPLANTININ GÜNDEMİNDE 5 KONU VAR

Kurul'un çalışmalarında son aya girerken hızla diğer eksikliklere yoğunlaştığına işaret eden Bakan Elvan, Kurul'un bugün (Perşembe) gündeminde imar mevzuatı ile ilgili düzenlemeyi, emek yoğun alanlarda yatırım gerçekleştireceklere bina yapım masraflarının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeyi, siyasi etik kanun tasarısı ile bilirkişilik müessesinin yeniden düzenlenmesini içeren düzenlemeleri ele alacaklarını söyledi.


ESNEK ÇALIŞMA TASLAĞI YARIN TBMM'DE OLACAK

Yine çalışma hayatının uzun zamandır tartışmalı konularından olan esnek çalışma düzenlemesini de Kurul'dan netleştiği kaydeden Elvan, tasarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Cuma günü TBMM'ye sevk edileceğini kaydetti. Bakan Elvan, şu bilgileri verdi: “Çalışma hayatı ile ilgili olarak hem esneklik konusu, özel istihdam büroları, kıdem tazminatı 3 aylık eylem planımızda çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mız hazırlıklarını tamamladı. Tasarı esnekliği artırıcı, uzaktan çalışmayı, evden çalışmayı sağlayıcı, yine özel istihdam bürolarına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Burada hem işçi, hem de işveren kesimini gözeten onları ortak bir noktada buluşturan bir çalışma yapmaya çalıştık.”


ARSA MALİYETİNE ÇÖZÜM GELİYOR

Önümüzdeki hafta yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili kurulun toplanacağını kaydeden Başbakan Yardımcısı Elvan, “Karara bağlanacak ve süratle yasal düzenleme, ikincil mevzuatla giderilecek düzenlemeler varsa hemen hayata geçireceğiz. Yatırım ortamı özellikle yabancı sermaye açısından da bizim kendi yatırımcılarımız açısından da çok önemli. Burada arsa maliyetlerinin çok yüksek oluşu, yatırımcıların arsa temininde güçlük çekmeleri, firmaların tasfiye işlemlerinin Türkiye'de çok zor oluşu gibi çok sayıda çözülmesi gereken sorun var" dedi.


İLK TOPLANTIDA ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ

Bu sorunları hızlıca çözeceklerini ifade eden Elvan, şunları kaydetti: "İlk toplantı sonucunda hangi alanlarda öncelikle atılacak adımları açıklayacağız. Ön çalışmaları yapmıştık, kurulda da bir karar alındığında gerekirse yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bir yasa taslağı haline getireceğiz ve süratle Meclis'e sevk edeceğiz. Zaman çok önemli.”


Kıdemde sıkı çalışıyoruz

Başbakan Yardımcısı Elvan, kıdem tazminatlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili de sosyal taraflarla sıkı şekilde görüşüldüğünü, en geç Mart ayında TBMM'ye sevkinin yapılacağını söyledi. Elvan, şunları kaydetti: Kıdem tazminatına yönelik reformların koordinasyon kuruluna sayın bakan bir sunuş yaptı. İlgili taraflarla da görüşülerek üzerinde çalışılıyor. Bu konudaki en büyük sorun işine son verilen işçi kesiminin çok büyük bir kısmı kıdem tazminatını alamıyor. Alanların oranı yüzde 8-10'larda. Buradaki sorun neden kaynaklanıyor? Niye alamıyorlar? Neden iş mahkemeleri ağırlıklı olarak kıdem tazminatı konusunda işçi işveren arasında büyük bir yükle karşı karşıya kalıyor? Bunların üzerinde yoğun olarak duruldu. Öte yandan işverenler kıdem tazminatının üzerlerindeki yüklerinin çok fazla olduğunu söylüyor. Bu konuda adım atılmasını istiyorlar. Her iki tarafın sorunlarını da biliyoruz, bir anlamda orta noktada bir çözümü getireceğiz. Bunu da mutlaka yapmamız gerekiyor. İş mahkemelerinin yapısının da yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.


Yabancı yatırımcı iş adamları ve bakana emanet

Yabancı yatırımcıyı çekme konusunda ciddi bir çalışma başlatıldığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, bunun için hem iç hem dış yatırımları yakından takip edecek 'Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu'nun yapısını değiştirdiklernini belirtti. Bu kurlun daha önce Ekonomi Bakanlığı başkanlığında toplandığını ve müsteşarlardan oluştuğunu hatırlatan Elvan, “Yeni yapıda kurul üyeleri müsteşarlar düzeyinde olmayacak, bakanlar düzeyinde bir kurul yapısı olacak. Bizim başkanlığımızda toplanacak kurula ekonomi ile ilgili bakanlarımız ile yatırımla ilgili bakanlarımızın yer aldacak. Kurula ayrıca TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, DEİK ve TİM başkanın da kurul üyesi olacağı bir yapı oluşturuyoruz. Yani siyasi irade koyan bakanlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yatırımla, yatırım ortamı ile ilgili ne sıkıntı varsa ilk ağızdan dile getirilecek” dedi.


Yatırımları özendirici adım geliyor

Etrafı ateş çemberi olmasına rağmen Türkiye'nin halen bir istikrar adası konumunda olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye coğrafi ve stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda. Böyle bir ortamda bizim dünyadaki konjonktürel yapıya da baktığımızda halen yatırımları çekebilecek en önemli ülkelerin başında geldiğimiz görülüyor. Özellikle 2016 yılında hem yabancı yatırımcıları, hem yurtiçindeki yatırımcıları özendirici tedbirlerimiz olacak.”


S. Arabistanlı yatırımcılar 2 ay içinde Türkiye'de

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Bakan Elvan, orada gerçekleşen temasları da anlattı. Bakan Elvan, “Başbakanımız oradaki büyük yatırımcılarla görüştü. Son derece verimli geçti. Daha sonra da daha büyük yatırımcılarla Sayın Başbakanımız birebir görüştü. Özellikle, gerçekten bizim beklentimizin çok üzerinde Suudi yatırımcıların Türkiye'ye yönelik arzu ve isteklerini gördük. Bu yönde önümüzdeki dönemde çalışmalar olacak. Muhtemelen 2 ay içinde bu yatırımcıları Türkiye'ye davet edeceğiz. Türkiye'de değerlendirmeler yapacağız. Spesifik olarak yatırım isteyen belirli alanlar var. Büyük ölçekli yatırım yapmak isteyenler var. Bunları özellikle yabancı sermayenin çekilmesi açısından son derece önemli ve verimli bir görüşme trafiği oldu” dedi.


İran bizim için önemli bir pazar

Elvan; “İran'ın yabancı yatırımları çekmeye yönelik adımları Türkiye'yi zora sokar mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi: Elvan, “İran'la ilgili ambargonun kaldırılmasının bize bir takım getirileri de söz konusu. Çünkü ambargo nedeniyle İran'a olan ihracatımızda bazı kısıtlar söz konusuydu. Onlar ortadan kalkınca İran'a ticaretimiz de ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. Önemli bir pazar iyi bir fırsat olur. Bizim teknolojik olarak ürettiğimiz ürünlerin kalitesi açısından önemli bir avantajımız var. Bu avantajı iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.


Yeni Şafak