Yatırımlara Hazine arazisi desteği!

Yatırımlara Hazine arazisi desteği! Yatırımlara Hazine arazisi desteği!

Yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda 2021-2023 yıllarında toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı yapılacak.Yatırımların teşviki ve bu yolla istihdamın artırılması amacıyla Hazine taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına devam edilecek ve bu kapsamda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanılacak.

Anadolu Ajansı muhabirinin 2021 yılı Bütçe Gerekçesi'nden yaptığı derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi için Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak amacıyla da Hazine taşınmazları arz edilecek.

Hazine taşınmazları arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir biçimde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü de genişletilerek yatırımcılara sunulacak. 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı yapılacak.

Bu senenin eylül ayı itibarıyla 89 milyon liralık yatırım ve 477 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 3,9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Yine 20,3 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak için ilana çıkarıldı.

Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme uyarınca yaklaşık olarak 1,1 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım ve 4 bin 623 kişi istihdam ile yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı da tesis edildi.

Yatırımcılara ek süre tanınıyor


Yatırımların teşviki kapsamında daha önce mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, belediyelere ya da il özel idarelerine ait olan ve yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devredilen va da süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taahhüt edilen yatırımları tamamlamalarına imkan sağlamak için yatırımcılara ek süre de tanınırken, süre uzatımına ilişkin işlemler sürdürülecek.

Taşınmaz tahsis edilen turizm yatırımcı ve işletmecilerinin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 49 yıla kadar uzatılması, böylece bu yatırımcıların kredibilitesinin artırılmasıyla turizm tesislerinin yenilenmesi imkanı da verildi. Toplam 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi 49 yıla kadar uzatılırken 2,5 milyar TL gelir elde edildi. Bu doğrultuda süre uzatımına ilişkin işlemler de sürdürülecek.

Hazine arazisi arsa mı olacak?