Yaylalarda kent tipi imar planları uygulanıyor!

Yaylalarda kent tipi imar planları uygulanıyor! Yaylalarda kent tipi imar planları uygulanıyor!

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır, yurdumuzda hayvancılığın gerilemesiyle birlikte yayla ve meraların da yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır, yurdumuzda hayvancılığın gerilemesiyle birlikte yayla ve meraların da yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi,  Antalya Kent Konsey i'nde, 'Batı Toroslar da Yaylacılık ve Geleceği - Kullanım ve Planlama Sorunları' konulu bir konferans veren Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fkültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Antlalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Yrd. Doç, Dr. İbrahim Bakır, ülkemizde hayvancılığın gerilemesiyle birlikte yapılaşma tehdidi altına giren yayla ve meraların da yok olmaya başladığını söyledi. Yapılan planlamalarla bu işgalin adeta teşvik edildiğini, yapılaşmanın bu hızla devam etmesi halinde ise konumu yayla olan bu yerlerde artık yeşil alanlara bile rastlamanın adeta imkansız hale geleceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır, "Bugün gelinen noktada ne acıdır ki, bu alanlarda kentlerde uygulanan imar planı tipi uygulanmaya başlandı. Bu yanlıştan acilen dönülmesi ve bunun için de gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hazırlanması gerekiyor" dedi. Yayla ve meralarda geçmişte hayvancılık yapan insanların kurduğu çadııiann yerinde bugün villaların bitmeye başlandığına da dikkat çeken Yrd. Doç, Dr. İbrahim Bakır, "Üretim biçimimizin değişmesi, hayvancılığın azalmasıyla yayla ve meralarımız kalıcı yerleşime dönüştü. Örneğin Feslikan Yaylası Bugün artık kent yaylası olmaya başladı. Şehir planı aynen oraya uygulanmaktadır. Yani yaylalarımızı da şehir gibi planlıyoruz. Burada bir yanlış var. Kırsal planlama yaklaşımı benimsenerek bu alanların korunması gerekmektedir" diye konuştu. Haber


Antalya Hilal