27 / 05 / 2022

Yeni ev aldım emlak vergisi ödeyecek miyim?

Yeni ev aldım emlak vergisi ödeyecek miyim?

Taşınmaz mallar için emlak vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Peki, "Yeni ev aldım emlak vergisi ödeyecek miyim?" diyorsanız, işte yanıtı..Yeni ev aldım emlak vergisi ödeyecek miyim?

Emlak Vergisini, gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir gayrimenkule paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Peki, emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar? Yeni ev aldım emlak vergisi ödeyecek miyim? Diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan seneyi takip eden yıl başlıyor. Örneğin 2014 yılında mesken satın aldığınızı düşünelim. Vergi ödemelerine 2015 yılında başlayacaksınız.


Yeni binada emlak vergisi..

Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin  2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 


Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartı ile, satın alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukarıdaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır. 


Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33'üncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarıda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 


Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer. 


Ne kadar emlak vergisi ödeyeceğim?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com