Yeni imar yönetmeliği RE360'ta konuşuldu!

Yeni imar yönetmeliği RE360'ta konuşuldu! Yeni imar yönetmeliği RE360'ta konuşuldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Aremas Gayrimenkul’ün ana sponsorluğunda düzenlenen  RE360'ın ikinci gününde de önemli konular konuşuldu. Yeni imar yönetmeliği RE360'ta konuşuldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Aremas Gayrimenkul’ün ana sponsorluğunda düzenlenen  RE360'ın ikinci gününde de önemli konular konuşuldu. Yeni imar yönetmeliği RE360'ta konuşuldu.

 

Yeni İmar Yönetmeliği: Peki Şimdi Ne Olacak” isimli oturum ise katılımcıların dikkatle dinlediği oturumlar arasında yer aldı. Gayrimenkulde kuralların yeniden yazıldığı yeni yönetmelik bilinenleri kadar bilinmeyenleri ve getirecekleriyle tartışıldı. Öngören Hukuk Bürosu Kentsel Dönüşüm Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören’in moderatörlüğündeki panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü İmar Düzenleme Dairesi Başkanı Ayşegül Öngel, Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Ali Faruk Göksu, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ve Kansu Mimarlık’tan Ratip Kansu konuşmacı olarak yer aldılar.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü İmar Düzenleme Dairesi Başkanı Ayşegül Öngel, yeni imar yönetmeliği hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.  Yeni yönetmeliğin insan ve değer odaklı, doğal kaynakları koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, şehirleri afetlere hazır hale getiren yenilikçi ve özgün olduğu kadar yere özgü, yönlendirici ve çözüm odaklı olduğunun altını çizen Ayşegül Öngel’in vurgu noktalarından biri de yönetmelikle emsal harici tüm alanların sınırlanması, bir bu kadar önemlisi adil ve eşit şartların getirilmesi, imar uygulamalarının disipline edilmesi oldu. Yönetmelikteki yöresel yenilikleri “Kimlik öğeleri, yöresel malzeme ile geleneksel ve yöresel mimari yaklaşımı” sözleriyle özetleyen Ayşegül Öngel’in dikkat çektiği bir diğer nokta otoparklara özel yaklaşım oldu. Yeni yönetmelikle plan değişikliği şartının kaldırıldığını ve bürokratik sürecin azaltıldığını belirten Ayşegül Öngel, otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari kullanımlara da izin verildiğini söyledi. Ayşegül Öngel, ayrıca, su basman kotu altında yapılacak zorunlu otopark alanlarının iki katı kadar otopark alanının emsal harici sayıldığını ve bütün cepheleri gömülü olan tüm otopark alanlarının da üst sınır olmaksızın emsal dışı tutulduğunu kaydetti.  Yönetmelikle getirilen en önemli düzenlemelerden biri olarak engellilere yönelik uygulamaları gösteren Ayşegül Öngel, bu yöndeki düzenlemeleri, “Erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uygunluk. Bina içi erişimle ilgili mekânların ölçülerinin erişilebilirlik standartlarına uygun olarak düzenlenmesi. Yöre koşullarını göz önünde bulundurarak engellilerle ilgili gerekli tedbirleri alma yetkisi” olarak ifade etti. Ayrıca, yatırım ortamının iyileştirilmesi için düzenlemeler de getirildiğine işaret eden Ayşegül Öngel, bunları, “Özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden mimari proje onayını müteakip kazı izni verilmesi imkânı. Büyük yatırımlarda tüm projelerin hazırlanması ve ruhsatın düzenlenmesi için geçen 3-4 ay gibi bir süre zarfında kazı imalatlarının yapılabilmesi ve yatırımcıya zaman kazandırılması” sözleriyle ifade etti. 

 

Ayşegül Öngel, dikey yerine yatay yapılaşma temin etmek için yapılan çalışmaları, yeni yönetmelikteki en önemli düzenlemelerden biri olarak nitelendirdi. Ayşegül Öngel,  bu noktadaki düzenlemeleri, ”Emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla taban alanı sınırının yüzde 40’tan yüzde 60’a çıkarılması. Toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile dar yüksek binalar yerine daha geniş fakat az katlı binaların önünün açılması” olarak ifade etti. Ayşegül Öngel’in yeni imar yönetmeliği ile ilgili dikkat çektiği konulardan biri de enerji tasarrufunun teşvik edilmesi yönündeki düzenlemeler oldu. Ayşegül Öngel, bu yöndeki maddeleri ise, “Bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi uygulamalarının yapı ruhsatından muaf tutulması. Isı yalıtımının teşvik edilmesi. Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri (güneş enerjisi panelleri) uygulamaları ruhsattan muaf tutulması. Yenilenebilir enerji kullanımı teşviki” diye ifade etti. 

 

Aremas Gayrimenkul Kurucusu Vedat Arslan, “Her Şey İyi Hoş Da Bugün İçin Aslolan Markalaşarak Satış! Peki Ama Nasıl” başlıklı konuşmasında ekonomik konjonktürdeki değişim karşısında satış gerçekleştirebilmenin yöntemleri hakkında konuştu. Maliyetlerdeki artış ve dövizdeki çalkantının yatırımcının kafasında soru işaretlerinin belirmesine yol açtığını belirten Vedat Arslan, bu dönemde yatırımcı kontsantrasyonunun satışa nasıl yönlendirilebileceği yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Günümüzde Türkiye’nin amiral gemisi olarak nitelendirilen sektörün istenilen satışların olmaması halinde inşaatların nasıl bitirileceği gibi bir soru ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Vedat Arslan, böyle bir dönemde satış yapabilmenin yöntemleri kadar sektörde merak edilen pek çok konu hakkında da konuştu. Diğer yandan, Reklam tasarımcısı Serdar Erener ise reklamcılığın değişen dünyasını çarpıcı örnekler ve yaklaşımlarla anlattı. 

 

BARSELONA’NIN ÖZGÜN YENİLEME HİKAYESİ İSTANBUL’A UYARLANABİLİR Mİ?
“RE360”ın en ilgi çeken konuşmalarından birini ise Mediaurban Kurucusu, Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Danışmanı ve Urban Land Institute Barselona Üyesi Maria Sisternas Tussel yaptı. Bugün tüm dünyada en özgün ve sürdürülebilir yenilenme hikâyesinin yazıldığı şehirlerden biri olarak kabul edilen Barselona’nın bu hikâyesinin yazan isimlerden biri olan Maria Sisternas Tussel, dönüşüm stratejisiyle birlikte şehrin kentsel dönüşümünü anlattı. Maria Sisternas Tussel, açıklamalarıyla bugün ürettiği kentsel plan ve projeleriyle bir turizm merkezi olmanın ötesine geçen Barselona’nın Türkiye’deki şehirlere ilham olacak ipuçlarını dile getirdi.