Yeni inşaat KDV kanun tasarısı 2018!

Yeni inşaat KDV kanun tasarısı 2018! Yeni inşaat KDV kanun tasarısı 2018!

Yeni Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile inşaatlardaki KDV vergisi uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor. İşte yeni inşaat KDV kanun tasarısı 2018 metni..Yeni Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile arsa karşılığı yapılan inşaatlarda vergi uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor.

Kanunun gerekçesinde "Yatırım yapan, üretim süreci uzun veya stok devir hızı düşük olan ya da maliyetinin altında satış yapan işletmelerin hesaplanan katma değer vergisi, ödedikleri katma değer vergisinden az olmakta ve bu işletmeler tarafından ödenen katma değer vergisinin indirim mekanizması yoluyla telafi edilebilmesi uzun süreler alabilmektedir. Bu gibi durumlarda katma değer vergisi, işletmeler üzerinde finansman yükü oluşturmaktadır.

Yatırım, üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilen yapısal reformların devamı mahiyetinde olan Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapan bu düzenlemeyle katma değer vergisinin işletmeler üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, küçük işletmelerin uyum yükümlülüklerinin kolaylaştırılması, işlem maliyetlerinin azaltılması, uygulama kolaylığının sağlanması, kayıtlı ekonomiye geçisin özendirilmesi amaçlanmakta ve böyleyece ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor." deniyor.

Tasarıyla hayırsever tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlere satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutuluyor.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa payı teslimi karşılığında konut veya işyeri teslimini esas alan yeni bir uygulamaya geçiliyor.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya işyerleirne isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğunu gören yeni bir uygulamaya geçiliyor. 

Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com