Yeni inşaatlarda emlak vergisi muafiyeti!

Yeni inşaatlarda emlak vergisi muafiyeti!

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yer alan geçici muafiyetler gereğince yeni binada emlak vergisi belli bir süre indirimli olarak uygulanıyor. Peki, yeni inşaatlarda emlak vergisi muafiyeti esasları nelerdir?Yeni inşaatlarda emlak vergisi muafiyeti!

Yeni inşaatlarda emlak vergisinin nasıl alınması gerektiği, emlak vergisi kanunu kapsamında madde 5'te açıklanıyor. Kanunda yer alan geçici muafiyetler gereğince yeni binada emlak vergisi belli bir süre indirimli olarak uygulanıyor:


Geçici muafiyetler; Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin  2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. 


Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şartı ile, satın alma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukarıdaki muaflık hükmü kalan süre için uygulanır. 


Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33'üncü maddenin (1) sayılı bendine göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarıda yazılı muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır. 


Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kullanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer. 


Muafiyetin sona ermesi halinde emlak vergisinin tam ödenmesi gerekiyor. 


Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde iki olup; Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı olarak uygulanıyor. 


Ne kadar Emlak vergisi ödeyeceğim?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com