Yeni kat irtifakı eski vekaletnamelerle mümkün mü?

Yeni kat irtifakı eski vekaletnamelerle mümkün mü?Posta yazarı Tamer Heper, 'Kat karşılığı inşaat yapılacak arsa için tasdikli proje zamanında tapuya sunulmuş ve kat irtifakı kurulmuştur. Bu işlem 2009’da yapılmıştır. Yeni kat irtifakı kurulması isteniliyor. Eski vekaletnameler ile bu mümkün mü?' sorusunu yanıtladı...


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşe yazısında bir okuyucusunun 'Kat karşılığı inşaat yapılacak arsa için tasdikli proje zamanında tapuya sunulmuş ve kat irtifakı kurulmuştur. Bu işlem 2009’da yapılmıştır. 2015’te ruhsat süresi dolmuş ama bu tarihte bir bloğun üzerine ilave kat çıkılması için tapuya başvurulmuş, bununla yeni kat irtifakı kurulması isteniliyor. Eski vekaletnameler ile bu mümkün mü?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Yeni kat irtifakı eski vekaletnamelerle mümkün mü?

Bir bina projesine uygun inşa edildikten sonra binaya veya siteye ilave inşaat yapmak istiyorsak tadilat projesi şart. Tadilat projesi de ancak tüm bağımsız bölüm maliklerinin imzasıyla olabilir. Peki okuyucumun anlattığı safhada tadilat projesi yapılabilir mi? Okuyucumun anlattığı durum vekaleten yapılan bir iş gibi. İyi ama site 229 bağımsız bölümlü.

Tümü de satılmış, yani 229 kişinin imzası aranacak. Bu imza sağlandı mı? Bana göre zor. Kat karşılığı bir inşaat yapılacağı zaman çoğunlukla müteahhit arsa sahibinden vekalet alır, işlemler bu vekalet ile yapılır. Okuyucumun olayında da müteahhidin elinde olsa olsa inşaatın başında alınmış vekaletname olabilir. 229 kişiden vekalet alınmış olabileceğine ihtimal vermiyorum.

Bir inşaatta daire alanlar parasını verir tapusunu alır aynı anda satana vekaletname vermez. Bu nedenle okuyucumun sitesinde müteahhidin tek başına vekaletnamelere dayanarak yeni inşaat yapabileceğini sanmıyorum. Vekaletnamelerin geçersiz kalması için üç neden sayabilirim. Birincisi vekaletnameler müddetli verilmiş olabilir. Belirtilen sürenin sonunda geçersiz kalır.

İkincisi vekaletname bir işin yapılması için verilmiştir, o iş ikmal edilince artık vekaletnamedeki yekti son bulur. Son bir durum, vekil olan vekil eden tarafından azledilmiştir bu halde de vekaletname son bulur, vekil artık temsil kabiliyetini kaybetmiştir. Bu şartları taşımayan vekaletnameler uzun süreli geçerlidir.