Kat irtifakı tapusu nasıl alınır?

Kat irtifakı tapusu nasıl alınır?

Kerem Nükte Gayrimenkul Müdürü Hasan Aksay, 'Kat irtifakı tapusu nasıl alınmalı?, Kat irtifakı nasıl kurulur?' sorularının cevaplarını açıkladı.Kerem Nükte Gayrimenkul Müdürü Hasan Aksay, kat irtifakına ilişkin merak edilen detaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Pusula Haber'den Mine Doruatlı'nın haberine göre; 'Kat irtifakı tapusu nasıl alınmalı?, Kat irtifakı nasıl kurulur?' sorularının cevaplarını açıklayan Kerem Nükte Gayrimenkul Müdürü Hasan Aksay, kat irtifakının ne olduğuna da değindi. 

Aksay, Açıklamasında şunları kaydetti: 

"Kat irtifakı bir yapı yapılırken ya da yapımı planlanırken bina üstüne kat yapma iznini veren, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı olduğunu belirtmek isterim. Kat irtifakı arsa payına bağlı olarak kurulur. Ayrıca dikkat edilmesini tavsiye edeceğim özellikler şunlar: Arsa payı kat irtifakından ayrı olarak devredilmez ve miras yolu ile geçmez ya da ayrı bir kısıtlama getirilemez.

Kat irtifakı tapusu nasıl alınır?

KAT İRTİFAKI TAPUSU NASIL ALINMALI?      

On binlerce gayrimenkul sahibi tarafından aranılan konuya ilişkin detayları şöyle açıklayabilirim: 

Kat irtifakı tapusu bir yapı yapılırken veya yapımın planlanmasında almak istenilen bölümün payına düşen arsa tapusu anlamına gelir. Kat irtifakı tapusu yapı bitmeden önce alınması gerekir. Kat irtifakının kurulması için yapının planlanması ya da yapının yapım aşamasında olması gerekir. Kat irtifakının kurulabilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması ve bağlı olduğu belediyeye başvuru yapılması gerekir. Belediye, başvurunun ardından gerekli incelemeleri yapıp, belge hazırlayarak Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderir.

KAT İRTİFAKININ KURULMASI

Kat irtifakının kurulması şartlarını da şöyle sıralayabilirim: Ana yapı henüz tamamlanmamış olmalı. Yapılacak bölümler bağımsız olmalı. Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalı. Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalı. Birden çok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olmalı. Kanunda belirtilen belgeler (dilekçe, vaziyet planı, liste, yönetim planı, genel inşaat projesi, işleme konu taşınmaz mala ait tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı pasaport veya avukat kimliği ile vesaikalık fotoğrafları T.C. kimlik ve vergi numarası, işlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise temsile ilişkin belge) getirilmiş olmalıdır."

Kat irtifaklı daire almanın riski var mı?