Hazine arazisinin tapusu nasıl alınır?

Hazine arazisinin tapusu nasıl alınır?Hazine arazisi satın almak için kişilerin bir dilekçe ile mal müdürlüğüne, Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Peki, hazine arazisinin tapusu nasıl alınır?


Hazine arazisinin tapusu nasıl alınır?

Hazine arazisi satın almak için kişilerin bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.


Söz konusu hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildiriliyor.


Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebiliyor. Peki, hazine arazisinin tapusu nasıl alınır?


Kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ eden mükellef 15 gün içerisinde taşınmaz malın satış bedelini idareye yatırarak tapu kayıtlarında taşınmazın ferağını (tapusunu) alabiliyor.


Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmeyecek ancak, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya ipotek tesis edilmesi durumunda tapu verilebiliyor.


Hazine arazisi nasıl kiralanır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com