Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Hazine arazisi nasıl kiralanır?Devlete ait olan hazine arazileri tarımsal, ticari, spor ve sosyal nitelikli amaçlar ve balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere için kiralanabiliyor. Peki hazine arazisi nasıl kiralanır?


Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Devlete ait olan hazine arazileri; tarımsal amaçlarda kullanılmak üzere; Ticari amaçlarda kullanılmak üzere; Spor ve sosyal nitelikli amaçlarda kullanılmak üzere; Balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere ve diğer amaçlarda kullanılmak üzere kiralanabiliyor. Peki hazine arazisi nasıl kiralanır?


Hazine arazisi kiralamak isteyen kimselerin kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösterir bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/ Malmüdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.


Hazine arazileri ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerin başında  hazinece kiralanan taşınmazlar üzerine herhangi bir sabit tesis yapılamayacağı yer alıyor. 


Araziler yalnız yukarıda belirtilen amaçlar için kiralanabiliyor. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar en fazla 10 (On) yıl süreyle kiralanabiliyor. 


Ancak, İdaremizce 5 yıllık dönemler halinde kiralama işlemi yapılıyor.


Hazine arazisi kira bedeli..

Tahmini kira bedeli, idarece tespit edilir veya ettiriliyor. Tespitte rayiç bedel esas alınır. Kiralama işleminde ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden, az olmamak üzere tespit ve takdir ediliyor.


Ancak, bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere %50 (yüzde elli) indirim uygulanarak kira bedeli tahsil ediliyor.


Hazine arazisi hak sahipliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com