Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Hazine arazisi nasıl kiralanır? Hazine arazisi nasıl kiralanır?

Nüfusuna kayıtlı olduğu köyünde hiçbir toprağı olmayıp çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlara Hazine arazileri kiralık olarak verilecek. Kira bedelleri de peşin veya dört eşit taksitle ödenebilecek.Nüfusuna kayıtlı olduğu köyünde hiçbir toprağı olmayıp çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlara Hazine arazileri 10 sene süreyle kiralık olarak verilecek.

Toprağı olmayan vatandaşlar bu yolla 60 dönüme kadar olan Hazine arazisini işleyip tarımsal ürün elde edebilecek. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 10 yılın sonunda talep edilmesi halinde süre ikinci bir 10 sene daha uzatılacak. Hazine arazilerinin kira bedeli, tarla, bağ veya bahçenin rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlenecek ve her yıl tarımsal ÜFE oranında da zam yapılacak.

ÜRETİM YAPMAK ŞART

Yürürlüğe giren Milli Emlak Tebliği'ne göre, Hazine arazileri bölgede en az 3 senedir ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere verilecek. Eğer talep gelmezse ise araziler diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek.

4 TAKSİTTE ÖDEME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, idarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilecek. İlk sene kira bedeli peşin olarak ye da faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri de peşin veya dört eşit taksitle ödenebilecek.

Hazine arazisinde çiftçilik dönemi!