Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak..Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İmar planı bulunan alanları kapsayan yönetmelik, plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor.


Yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak. Yönetmelik gereğince 22 Mayıs 2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları 1 Ekim 2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilecek.


Ancak bu madde yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanmayacak. Bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.


Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleri hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri 1 Ekim 2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak.


Stüdyo daireler yapılmayacak

Yönetmelik gereğince en küçük konut 1+1 tipinde olacak. Böylece, 1+0 stüdyo daireleri bundan sonra imar projelerine dahil edilmeyecek. 


Yeni tip konut projelerinde her dairenin net en az 12 metrekare oturma alanı, 3 metrekare banyo, 3.30 metrekare mutfak veya pişirme yeri, 1.20 metrekare tuvalet ve 9 metrekare yatak odası bulunması zorunlu olacak.


3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilecek.


Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile teraslar artık ortak kullanım alanı olarak kabul edilecek. Havuz, bahçe düzenlemeleri terasa yapılabilecek.


Eski uygulamada her katta, daireye özel kat bahçesi yapılabilirken yeni yönetmelikle ancak 2 katta bir kat bahçesi yapılabilecek. Ayrıca bu kat bahçeleri ortak alana dahil edilmiş olacak.


Belediyeler kendi yönetmeliklerini hazırlayabilecek

İlgili idareler, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koymaya, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye de yetkilendirilecek.


Ruhsat olmadan kazı izin belgesi alınabilecek

Yönetmelikte belirtilen yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi verilebilecek. Ancak kazı sahasında kazık,  istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunlu hale gelecek.


Ayrıca özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyeti üstlenilmek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesiyle, ayrıca ruhsat alınmasına gerek kalmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.Yönetmeliğin tam metni için tıklayınIşıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com