Yeşil bina nedir?

Yeşil bina nedir? Yeşil bina nedir?

Yeşil bina ve yeşil bina sertifikasına ilişkin esaslar geçtiğimiz günlerde Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında yayınlandı..


Yeşil bina, Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binadır.

 

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği'ne göre, değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmeye verilen belge ise yeşil sertifika oluyor. 

 

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği'nde binaların çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

 

Yeşil sertifika almak isteğe bağlı oluyor. Bina veya yerleşme sahibi veya temsilcileri yeşil sertifika almak için yeşil sertifika uzmanı aracılığı ile Bakanlıkça yetkilendirilen değerlendirme kuruluşuna başvuru yapıyor.


 
Değerlendirme kuruluşu, yeşil sertifika değerlendirme puanlamasına göre işlem tesis ediyor.


Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com