Çukurova Balkon

Yeşil binalar geliyor!

Yeşil binalar geliyor! Yeşil binalar geliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde "çevreyle dost" kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "yeşil sertifika" verilecek. Binalarda aranacak "yeşil" kriterler, Yeşil Sertifika Komisyonu tarafından belirlenecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde "çevreyle dost" kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "yeşil sertifika" verilecek. Sertifikayı almaya hak kazanan binalar, Bakanlıkça belirlenecek "yeşil" logoyu taşımaya hak kazanacak.


Bakanlık tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmelik Taslağı" ile Türkiye genelinde "çevreyle dost" ilkeleri baz alarak inşa edilen binalara "yeşil sertifika" verilmesine yönelik yasal altyapı oluşturuldu.


2014'ten bu yana yürürlükte olan "Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik"te çeşitli değişiklikleri öngören taslakta, ilk defa "Yeşil Sertifika Belgesi", "Yeşil Sertifika Komisyonu" ile "Yeşil Sertifika Logosu" gibi tanımlara yer verildi.


Mevcut ve yeni binalar ile tüm yerleşmelerin teknik özellikleri ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal, ekonomik performanslarının, sürdürülebilirliğinin değerlendirilerek belgelendirilmesini kapsayan yönetmelik taslağında yeşil sertifika, "Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmelere verilen belge" olarak tanımlandı.


- Belge alan binaya yeşil logo

Taslakta, bina sahibi veya yerleşim alanı temsilcilerinin, Yeşil Sertifika Belge başvurularını hazırlanan değerlendirme kılavuzuna uygun olarak bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları veya proje müelliflerine hazırlattığı belgelerle, Bakanlıkça yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yapması öngörülüyor.


Başvuruları alan belgelendirme kuruluşları, değerlendirme uzmanlarının düzenleyeceği raporun sonucuna göre, Yeşil Sertifika belgesini düzenleyecek ya da başvuruyu geri çevirecek. Yeşil Sertifika belgesi almak isteğe bağlı olacak. Belgelendirmeye hak kazanan bina ve yerleşmelerin, Bakanlıkça belirlenen "Yeşil Sertifika" logosunu kullanmasına izin verilecek.


- "Yeşil Sertifika Komisyonu" kurulacak

Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde Yeşil Sertifika Komisyonu kurulması da öngörülüyor.


Var olan yönetmelikte yer alan Daimi Komite'nin kaldırılarak kurulması planlanan komisyon, yeşil sertifika belgesini vermekle yetkili belgelendirme kuruluşlarının müracaatlarını inceleyecek ve bu kuruluşlara yönelik şikayetleri de ele alacak.


Komisyon, bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi için zorunlu ölçütleri, performans göstergeleri, alansal büyüklükler gibi kıstasları kapsayan değerlendirme kılavuzunu hazırlatacak. Komisyon ayrıca, 5 yıldan fazla olmayan dönemlerde bu kılavuzu güncelleyecek.


- Kurallara uymayana belge iptali cezası verilecek

Yönetmelik taslağında, yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. 


Bu kapsamda gereken yükümlülüklerini yapmadığı tespit edilen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek. Uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu'nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek.


Taslağa göre, başka bir ülkedeki yerleşik belgelendirme kuruluşlarının da komisyonca verilecek karar sonucunda Türkiye'deki kuruluşlarla denk kabul edilmesi planlanıyor.


Hazırlanan taslak yönetmelik metni, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine açıldı. Taslağa son şekli ilerleyen süreçte verilecek, uygulamaya geçiş tarihi ise yönetmeliğin yayımlanmasıyla belli olacak.


AA
Haber Sabah Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde çevreyle dost kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine 'yeşil sertifika' verilecek. Sertifikayı almaya hak kazanan binalar, bakanlıkça belirlenecek yeşil logoyu taşımaya hak kazanacak. Gereken yükümlülüklerini yapmadığı tespit edilen kuruluşların faaliyetleri ise bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek. Uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu'nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek.Sabah