Yeşil GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Yeşil GYO 2020 yılı faaliyet raporu!Yeşil GYO, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil GYO, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 
 
Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

KARAR TARİHİ:  11/03/2021 

KARAR SAYISI:  2021/05

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 11/03/2021 tarih ve 2021/05 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, 

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 

-Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

-Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Saygılarımızla, 

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın