Yeşil GYO Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi yenileniyor!

Yeşil GYO Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi yenileniyor! Yeşil GYO Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi yenileniyor!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi'ni yenileyecek...
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan açıklama;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, 13/02/2013 tarihinde "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi Sözleşmesi" akdedilmiştir. Sözleşme bir yıl sonra sona erecektir. Sözleşme süresi sonunda, tarafımızdan sözleşmenin uzatılması talep edilirse, devam eden dönem, bir önceki dönemin bitmesini takip eden iş gününden başlayacak ve bir yıl sürecektir.