Yeşil GYO'nun öz kaynağı 182.3 milyon TL oldu!

Yeşil GYO'nun öz kaynağı 182.3 milyon TL oldu!Yeşil GYO'nun, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in Öz Kaynağı 182.348.258 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar şirketin 235.115.706 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TTK 376. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında açıklama yaptı.

Yeşil GYO'nun stoklarının ve özkaynak yöntemiyledeğerlenen yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin esas alınması ile birlikte ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in Öz Kaynağı 182.348.258 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar şirketin 235.115.706 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:

Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihli, SPK  düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan Öz Kaynağı (402.464.842)TL'dir.

Şirketimizin Öz Kaynağının 31 Aralık 2020 tarihli bilançosunda sermaye kaybının temel nedeni 2020 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideri kur farkı zararı ile Öz Kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan gelen değer farkı azalışıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir."  ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, 31 Aralık 2020 tarihi ile Geçmiş Yılların toplamı olarak Öz Kaynağa yansıyan yabancı para birimi işlemlerden kaynaklanan kur farkı gideri 125.406.445 TL olarak kayıtlara yansımıştır.

Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadığı, Stoklarda takip edilen kalemlerin gerçeğe uygun değeri ile Öz Kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların gerçeğe uygun değerinin esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır.

Şirket Stoklarının ve Öz Kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin esas alınması ile birlikte ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in Öz Kaynağı 182.348.258 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar şirketin 235.115.706 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi, yabancı para cinsinden oluşan kur zararlarının dikkate alınmaması sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek olmadığı görülmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Dosya için tıklayın