24 / 05 / 2022

Yeşil GYO'nun öz kaynağı 428.4 milyon TL oldu!

Yeşil GYO'nun öz kaynağı 428.4 milyon TL oldu!

Yeşil GYO'nun Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda öz kaynağı 428 milyon 455 bin 294 TL olarak tespit edildi.Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TTK 376. mad. kapsamındaki açıklamasını yayınladı. 

Yeşil GYO'nun stoklarının ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin esas alınması ile birlikte ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda şirketin öz kaynağı 428 milyon 455 bin 294 TL olarak tespit edildi.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli SPK  düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan Özkaynağı (30.240.208) TL'dir.

Şirketimizin Özkaynağının 31 Aralık 2019 tarihli bilançosunda sermaye kaybının temel nedeni 2019 yılında gelir tablosu ve bilançomuza yansıyan finansman gideridir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ kapsamında "01/01/2023 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, 31 Aralık 2019 tarihi ile  Geçmiş Yılların toplamı olarak Özkaynağa yansıyan yabancı para birimi işlemlerinden kaynaklanan kur farkı gideri 91.082.900 TL olarak kayıtlara yansımıştır.

Bu kapsamda, ifa edilmeyen kur farkı zararı dikkate alınmadığı, Stoklarda takip edilen kalemlerin gerçeğe uygun değeri ile Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların gerçeğe uygun değerinin esas alınarak SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı (2014/11 no'lu ilke kararı) uyarınca Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanmıştır.

Şirket Stoklarının ve Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin esas alınması ile birlikte ifa edilmemiş kur farkı zararları dikkate alınmadığında, hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) bilançosunda Şirket'in Özkaynağı 428.455.294 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar şirketin 235.115.706 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, Şirket varlıklarının yeniden değerlenmesi, yabancı para cinsinden oluşan kur zararlarının dikkate alınmaması sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek olmadığı görülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Dosya için tıklayın