30 / 06 / 2022

Yeter gelirli tarımsal arazi ne demek?

Yeter gelirli tarımsal arazi ne demek?

Tarımsal arazilerin devri, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esaslar, yönetmelik ile belirleniyor. Peki, yeter gelirli tarımsal arazi ne demek?Yeter gelirli tarımsal arazi ne demek?

Tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esaslar, yönetmelik ile belirleniyor. 


31 Aralık 2014 tarihinde 29222 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yönetmeliği gereğince, Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: "Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri." olarak tanımlanıyor.


Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir. Tarımsal araziler Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği tapunun beyanlar hanesine şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.


(2) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir.


(3) Yeter gelirli arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait tarımsal arazilerin farklı sınıflarda olması halinde, her ilçe için Kanun ile farklı sınıftaki araziler için belirlenmiş yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin birbirlerine oranlaması ile elde edilen sınıflar arası dönüştürme katsayıları dikkate alınır.


Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com