07 / 10 / 2022

Yıldırım'da dönüşüm planları askıya çıktı!

Yıldırım'da dönüşüm planları askıya çıktı!

Yıldırım Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında; riskli alan olarak ilan edilen bazı bölgelerdeki planlar askıya çıktı. Planlar 30 gün süreyle askıda kalacak.
Yıldırım Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında; riskli alan olarak ilan edilen 499 hektarlık bölgenin Mevlana ve Ulus mahallelerinde kalan 55 hektarlık kısmına ilişkin 1/25.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 12 Ekim'de onaylanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıktı. Planlar 30 gün süreyle askıda kalacak. 


Askıya çıkan planlarda yer alan plan notlarına göre; bu bölgenin plan yapılmadan önceki yoğunluğunun 300 kişi/ha'dan 500'e çıktığı görülüyor. Plan notlarında ayrıca, karma kullanım alanları yani ticaret ve konut alanlarında ticaret kullanımı emsalin yüzde 25'ini geçemez ifadesi yer alıyor. Okur Gazetesi 
Geri Dön