Yılın en başarılı konut sektörü temsilcileri!

Yılın en başarılı konut sektörü temsilcileri!

Fortune Türkiye'nin "Yılın İş insanları” 2020 listesi konut sektöründe isimler yer aldı. İşte ekonomiye katma değer yaratan ve başarılı işlere imza atan konut sektörü temsilcileri...


Fortune Türkiye'nin bu yıl dokuzuncu kez hazırladığı "Yılın İş insanları” 2020 listesi, yaptıkları yatırımlarla, bilanço performanslarıyla, başarılı satın almalarla öne çıkan iş insanlarını bir araya getirdi. 2020'de yeni pazarların nasıl yaratılacağını, eski iş alanlarının nasıl güçlendirilip, rekabette nasıl üste çıkılacağını bilen yöneticiler, listede yer buldu. Çalışma hazırlanırken bilanço performansi, yapılan yatırımlar, satın almalar ve kazançlı şirket satışları takip edildi. Şirketlerin sektördeki pazar payı ve etkisi, müşteri tabanı, stratejik girişimler gibi bilanço dışı göstergeler de göz önünde bulunduruldu. İşte ekonomiye katma değer yaratan ve başarılı işlere imza atan, yılın en başarılı iş insanları...

HAMDİ AKIN

Yılın en başarılı konut sektörü temsilcileri!

AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2020'de Akfen Holding adına, Bodrum Loft tatil köyü projesi ile Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatlarının tamamlanmasına liderlik etti. Enerji, liman işletmeciliği, sağlık ve inşaatta ise pandemiye bağlı kayda değer bir operasyonel gelir kaybı yaşamadı.

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Akfen Holding konsolide özkaynak toplamı, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 5 oranında azaldı ve 4,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca emtia fiyatlarındaki volatilite, özellikle bakır madeni işletmelerinde operasyonel zorluklara yol açtı. Bakır fiyatları başlarda oldukça geriledi ve neredeyse tesisin üretime ara vermesine sebep olabilecek seviyelere kadar geldi. Sonrasında ise yükseliş sürecine girdi. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak turizm ve deniz ulaşımı sektörleri hariç diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleriyle ciro ve FAVÖK rakamları, 2020 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksek ya da aynı seviyede gerçekleşti. 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren pandeminin ekonomik etkilerinin artık çok yavaşlayacağını, 2020'de ciddi oranda küçülen dünya ekonomisinin, baz etkisi ile birlikte 2021 yılında kayda değer büyüme yaşayacağını öngörüyor. Akın, Akfen Grubu olarak pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerde bulunan şirketlerin operasyonel performanslarının 2021 yılında kademeli olarak düzeleceğini öngörüyor.

Akfen'in faaliyet alanları, inşaat, liman yönetimi, deniz taşımacılığı, su dağıtımı ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri dallarında yer alan bağlı kuruluş ve iştiraklerinin hem yatırım hem de yönetim ve koordinasyonunu içeriyor.

ZEYNEP BODUR OKYAY

Yılın en başarılı konut sektörü temsilcileri!

KALE GRUBU BAŞKAN VE CEO
Pandemi döneminde çalışanların sağlığını korumak ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak için önlemler alarak, yeni çalışma düzeninin belirlenmesini ve gelişmelerle ilgili calisanların bilgilendirilmesine önem verdi. Tedarik zincirinin sürekliliği için tedarikçilerle ortak tedarik planları yaptı. Stokların dikkatli yönetilmesini, üretim ve lojistik operasyonları yeni kosullara hızlı adapte olabilecek şekilde optimize etti. Nakit akışının devamlılığını sağlamak ve finansal riskleri azaltmak için önlemler aldı. Olası senaryoları belirleyerek iş planlarını ve aksiyonları hazırladı. Pandemi döneminde olası kayıpların ve risklerin önüne geçerek, iş hacmini arttırmak üzere orta ve uzun vadeli çözümler geliştirdi. Özellikle yurtdışı gelirleri arttırma hedefine odaklı büyüme stratejilerini gündeme aldı.

Pandemiyle birlikte yapısı değişen küresel değer zincirinde (tedarik zincirinde bölgeselleşme, adalaşma) Türkiye'nin avantajli konumundan yararlanarak servis hızı ve kaliteyi arttıracak aksiyonlar aldı. Bu eğilime uygun olacak şekilde yurtdışında müşterilere daha yakınlaşma başta olmak üzere üretim yatırımlarını arttırarak yurtdışı gelirlerini arttirmayı hızlandırdı. Pandemi dönemi ve sonrası için uzun vadeli hedefler doğrultusunda yatırımları da hızlandırdı. Dijitalleşme ile ilgili çalışmalara hız vererek, gerekli yetkinlik artışına yönelik planlamaları yapti. Bodur Okyay, küresel amaçlar doğrultusunda sürdürülebilirlik hedeflerini iş planlarına entegre etti.

Grup faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel konuları dikkate alacak şekilde yönlendirdi. Bodur Okyay, Grup genelinde inovasyon süreçlerini yaygınlaştırıyor. Temassız ekonomiye yönelik ürün ve hizmetler geliştiriyor. Açık inovasyon çalışmalarını başlatarak müşteriyi odağına alan, mevcut işleri ve iş yapma şekillerini değiştiren ve daha ileriye taşımayı sağlayan yaklaşımlar gündeminde.