Ylmz Yapı Malzemeleri İnşaat Ve Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ylmz Yapı Malzemeleri İnşaat Ve Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ylmz Yapı Malzemeleri İnşaat Ve Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar’da 200 bin TL sermaye bedeli ile Melike Yılmaz tarafından kuruldu.Ylmz Yapı Malzemeleri İnşaat Ve Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar’da 200 bin TL sermaye bedeli ile Melike Yılmaz tarafından kuruldu. 


Ylmz Yapı Malzemeleri İnşaat Ve Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:

YAPI MALZEMELERİ -İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  İNŞAAT -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. -Parselasyon planlarının yapımı. -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. HAFRİYAT -Mevcut çöp sahaları ile hafriyat ve atık döküm sahalarının ıslahı ve rehabilitasyonu konusunda projeler hazırlamak, tesisler kurmak ve işletmek. Bu sahalarda atıkların geri kazanımı amacıyla faaliyette bulunmak. -Her türlü evsel atık, ambalaj atığı, hurda malzemeleri, tehlikeli, tehlikesiz, kimyasal, radyoaktif ve tıbbi atıkları toplamak, taşımak aktarma istasyonları, ara depolar, nihai depolar, bertaraf tesisleri, ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım tesisleri kurmak, amaç ve konusu ile ilgili Bakanlık, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, Valiliklerden, Büyükşehir Belediyesi, Belediyelerden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan yetki, ruhsat, çalışma izinleri almak, taşıma lisansları, ön lisans ve işletme lisansları ve ruhsatları almak, gerektiğinde yurtdışına atık ihracatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konuları gerçekleştirmek ve bu amaç ve konularla ilgili olmak kaydıyla yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir, faaliyetlerde bulunabilir. -Amaç ve konularıyla ilgili olarak taahhüt işleri yapmak resmi, yarı resmi, gerçek ve tüzel kişilerce açılan yurt içinde ve yurt dışında ihalelere kendi adına veya oluşturulacak ortak girişim ve konsorsiyumlar vasıtasıyla katılmak, bu süreçte özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına izin, yetki, ruhsat, lisans için gerekli her türlü başvuruda bulunmak, gerekli teminatları vermek, bu ihalelerin kazanılması sonucunda imtiyaz sözleşmeleri,yap işlet devret, yap işlet, işletme hakkı devir sözleşmeleri dahil her türlü idari ve özel şart ve sözleşmeleri dahil bilumum sözleşme müzakere etmek ve akdetmek, özel proje şirketleri kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, kamu kurum ve kuruluşlarından arazi tahsis talebinde bulunmak, bu sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesinde yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, işleri alt müteahhitlere devretmek ve taşeronluk yapmak. -Amaç ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerYlmz Yapı Malzemeleri İnşaat Ve Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Tahtakale Mah.Fırat1 Cad.4/2 / 24 Avcılar