Yönetimler enflasyondaki artışı bahane ederek aidatı artabilir mi?

Yönetimler enflasyondaki artışı bahane ederek aidatı artabilir mi?

Site yönetiminin belirlemiş olduğu aidat bedelini artırma yetkisi var mıdır? Yönetimler enflasyondaki artışı bahane ederek aidatı artabilir mi?


Sitede getirilen yönetim kurullarının kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi gibi yetkileri bulunuyor.

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapıyor. Bu projede özellikle:

1) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

2) Tüm giderlerden her kat malikine, Kat Mülkiyeti Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

3) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösteriliyor.

Peki, site yönetiminin belirlemiş olduğu aidat bedelini artırma yetkisi var mıdır? Yönetimler enflasyondaki artışı bahane ederek aidatı artabilir mi? 

Site yönetimleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak aylık alınacak aidatı belirliyor. Bu bedel gerektiğinde arttırıyor, gerektiğinde azaltılıyor. 

Aidatın ne kadar olacağı yöneticinin yaptığı işletme planında hesaplanıyor ve kat maliklerine bildiriliyor.

Buna göre enflasyondaki artışın site içerisinde yapılan masrafları da doğrudan etkilemesi halinde yönetim aidat bedelinin artırılması kararı alarak kat maliklerine sunabiliyor.

Site yönetiminin belirlemiş olduğu aidat bedelini gayrimenkulü kullanan mal sahibi veya kiracısı ödüyor.


Apartman yönetimi yönetmeliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com