Yozgat'ta 10.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Yozgat'ta 10.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Yozgat'ta 10.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Agahefendi Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 10 milyon 889 bin 100 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Agahefendi Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 10 milyon 889 bin 100 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Sorgun İlçe, Agahefendi Mahallesi, 233 Ada, 12 Parsel, taşınmaz tarla vasfında olup, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Sorgun Sanayi caddesine cephelidir. İmar planı içerisindedir. Üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır.

Kıymeti : 10.889.100,00 TL
1. Satış Günü : 15/05/2019 günü 10:00 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 10:00 - 10:15 arası
Satış Yeri : Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-Sorgun/YOZGAT

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/03/2019

pus