Yusufeli Barajı için kamulaştırma bedelleri mecliste!

Yusufeli Barajı için kamulaştırma bedelleri mecliste! Yusufeli Barajı için kamulaştırma bedelleri mecliste!

Artvin'in Yusufeli ilçesine inşa edilecek baraj için belirlenen kamulaştırma bedellerinin iyileştirilmesi önerisi meclis gündemine taşındı. CHP'li Bayraktutan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in Yusufeli ilçesine inşa edilecek baraj için belirlenen kamulaştırma bedellerinin iyileştirilmesi önerisine ilişkin soru önergesi hazırladı. Bayraktutan, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Bayraktutan, ''Artvin İli Yusufeli ilçesi bilindiği üzere Baraj nedeni ile sular altında kalacak ve bölge insanı büyük bir fedakarlık örneği göstererek yüzyıllardır Atalarından miras kalan, paha biçilemez topraklarından, ait oldukları coğrafyadan ülkemizin menfaati uğruna vazgeçecektir. Yusufeli halkı paha biçilemez topraklarından devletimizin projesi üzerine büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek bir daha telafisi olmaksızın vazgeçmiştir. Böylesine manevi boyutu büyük olan bir fedakarlığın maddi anlamda da eksik olması Yusufeli halkını gelecek kaygısıyla endişeye sokmuştur.

Toprağın menkul değer olduğu ilçemizde kamulaştırma bu şekilde olduğu sürece halkımız üzerinde dönüşümü ve telafisi mümkün olmayan sosyal ve ekonomik problemlere yol açacaktır. Ayrıca Yeni yerleşim yerinde konut ve iş yerleri dağılımında halkımız ciddi anlamda mağdur edilmiş, bu hususta ilgili makamlara dilekçeler yazılmış, şikayette bulunulmuş, imza kampanyaları başlatılmış ancak bir sonuç alınamamıştır.'' diye konuştu.
 
Bayraktutan, açıklamalarına şöyle devam etti: ''Yöre halkı atalarından kalan toprakları bir fedakarlık örneği göstererek Devletimizin ve Milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda vermiş tarihten gelen yaşam tarzımızı kültürümüzü insan ilişkilerimizi ve her türlü birikimimizi ve bir miktar taşınmazlarımızın kamulaştırma neticesinde kaybetmek durumu ile karşı karşıyayız. Kamulaştırma bedelleri yalnız taşınmaz için ödenmektedir. Yaşadığımız ve yaşayacağımız sosyal psikolojik kayıplar mevcut yasalar ile kesinlikle telafi edilmemektedir. Ayrıca İlçede halen faaliyet gösteren 150 Esnaf 3 yıl aralıksız ikamet şartını sağlayamadığı için hak sahibi olamamıştır. İlçede halen faaliyet gösteren esnaflardan isteyenlerin yeni yerleşim yerinde faaliyet göstermesi sağlanmadığından Yusufeli halkının mağduriyetleri giderek artmıştır. Yusufeliler yörelerinde başlanan Kamulaştırma bedellerinin metrekare birim fiyatlarının yerine ve değerine göre yeniden belirlenmesini, kaybettikleri geçim kaynaklarının, sağlık koşullarının, tazmin edilmesini talep etmektedir.''

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın soruları:
1- Baraj nedeni ile Yusufeli insanının mağduriyetlerini gidermek anlamında yeniden bir inceleme başlatmayı, yöre halkı ile istişare sağlamayı düşünüyor musunuz?
2- Yusufeli Barajı nedeni ile vatandaş arazisinin kamulaştırma bedeli nedir? Bu bedeli yeterli buluyor musunuz?
3- Yusufeli halkının Kamulaştırma bedellerinin iyileştirilmesi hususundaki taleplerini yerine getirmek hususunda bir çalışmanız var mıdır? Var ise detaylandırır mısınız?
4- Taşınma sürecindeki Yusufeli Esnafını mağduriyetlerini gidermek adına; vergi ve sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlamak ve düşük faizli uzun vadeli kredilerle desteklemek gibi çalışmalarınız mevcut mudur?
5- Verimli Tarım arazilerinin yitirilmesi, arıcılık, küçük ve büyükbaş hayvancılığın Baraj inşaatındaki toz ve patlama sesleri sebebiyle asgari seviyeye düşmesi nedeniyle mağdur olan Yusufeli Halkfnın eski ekonomik gelir düzeyine, eski refahına ulaşabilmesi adına nasıl önlemler aldınız? Açıklar mısınız?