15 / 08 / 2022

Zabıta olmak istenler dikkat! Son başvuru tarihi açıklandı, sakın kaçırmayın

Zabıta olmak istenler dikkat! Son başvuru tarihi açıklandı, sakın kaçırmayın

Antalya Büyükşehir Belediyesi müjdeli haberi verdi. Belediye, zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İşte şartlar ve detaylar…6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı No:9 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SONUÇLARA İTİRAZ;

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

cSınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50'si, uygulamalı sınavın %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.antalya.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.antalya.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Zabıta olmak istenler dikkat! Son başvuru tarihi açıklandı, sakın kaçırmayın

EDİTÖR NOTU: Bu haber 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 00.37'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 15,47 euro 16,11 altının gramı ise 901 TL değerinde. 

Emeklilerin iktidardan istediği net rakam ortaya çıktı! Bunun altında geçinemeyiz

Gözünüz aydın Emeklilikte Yaşa Takılanlar! Yıllarca beklediniz ama EYT için net tarih belli oldu

Ucuzlayacak diye daha çok beklersiniz! Ziraat Bankası'nın üst düzey yetkili ismi domatesin fiyatını açıkladı