06 / 07 / 2022

Zabıta olmak istenler dikkat! Son başvuru tarihi açıklandı, sakın kaçırmayın

Zabıta olmak istenler dikkat! Son başvuru tarihi açıklandı, sakın kaçırmayın

Antalya Büyükşehir Belediyesi müjdeli haberi verdi. Belediye, zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İşte şartlar ve detaylar…Basın İlan Kurumu’nda yer alan bilgilere göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden umutlandıran iş fırsatı haberi geldi. Belediye bünyesine zabıta memurlarını katacak.

Belediyeye ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi tutulacak. Bunlarla beraber, oluşan iş fırsatı için bazı şartlar var.

Sınavın tarihleri ise; 20 – 24 -27 Haziran - 1 - 4-6 Temmuz 2022.

Zabıta Memurları alımı için detaylar şu şekilde:

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

  1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  3. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
  4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta olmak istenler dikkat! Son başvuru tarihi açıklandı, sakın kaçırmayın