08 / 08 / 2022

Zemin etüd raporunu kim onaylar?

Zemin etüd raporunu kim onaylar?

Zemin ve temel etütlerinin, uygun ve standart bir metotla yapılabilmesi için zemin etüdü çalışmalarının yapılması ve zemin etüdü raporunun alınması gerekiyor. Peki, zemin etüd raporunu kim onaylar?Zemin etüd raporunu kim onaylar?

Zemin ve temel etütleri, temel tasarımı ile zemin-temelyapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanılacak zemin özellikleri ve zemin parametrelerinin tayini için yapı alam ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılan çalışmalar olup bu çalışmaların sonucunda temel ön tasarımı belirleniyor.


Etütlerin kapsamı ve içeriği yapı özellikleri, zemin koşulları, civardaki yapılar, depremsellik, çevre ilişkileri, yeraltı suyu durumu gibi faktörlere bağlı oluyor. Zemin etüdü çalışmalarında zemin sondaj logları hazırlanması gerekiyor. Ek olarak verilecek sondaj loglarında TSE standartlarında belirlenmiş semboller kullanılacak, sondaj yerlerinin koordinatları, sondaj makinesinin türü, sondörün adı ve soyadı, sondajın yapıldığı tarihler, hava durumu, yeraltısuyuna ilişkin en az 7 günlük gözlem yapılması gerekiyor. 


Zemin etüd raporunu kim onaylar?

Zemin etüdü raporunun Bayındırlık Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Zemin etüdü raporu Zemin etüt çalışmaları yürüten firmalardan alınabiliyor. Rapor alanında uzman mühendislerin incelemeleri sonucunda hazırlanıyor. 


Zemin etüdü raporu; her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları doğrultusunda, zemin cinsi ve grubunu inceleyen, inşaat mühendislerince esaslara uygun olarak düzenlelen bir rapor olarak tanımlanabiliyor.     Zemin etüdü raporu nereden alınır?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com