08 / 08 / 2022

Zemin etüdünü kim yapar?

Zemin etüdünü kim yapar?

Yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirencinin deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla zemin etüdü çalışmaları yapılıyor. Peki, Zemin etüdünü kim yapar?Zemin etüdünü kim yapar?

Arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü deniyor.


Etüd çalışması öncesi yapılacak programa göre firmamız mühendisleri sahaya gelerek, zeminde yapılacak bina özellikleri, zeminin topografik özellikleri, şev durumuna vb. göre zeminde yapılacak çalışmaları (sondaj adedi derinliği, sismik serim sayısı vb.) belirleniyor. 


İnceleme alanı yakınında daha önce yapılan çalışmalar ve yapılan zemin etüt   sondajları incelenerek sahanın jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olunuyor.


Zemin ortamında (kum-kil-silt-çakıl) SPT (standart penetration test) deneyleri yapılıyor ve zeminden shalby  tüpü ile UD (örselenmemiş numune) alınıyor. Alınan örselenmemiş numuneler  yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak şekilde  parafinlenerek hemen laboratuara gönderiliyor. Peki, zemin etüdü çalışmalarını kimler yapar?


Zemin etüdünü kim yapar?

Jeofizik mühendisleri sondaj verilerini de göz önüne alarak uygun sismik yöntemini (kırılma-yansıma-remi) ve uygun profilleri belirleyerek sismik çalışmaları yapılıyor. Zemin etüd çalışmaları esnasında gerekli laboratuar çalışmaları da yine Bayındırlık Bakanlığı yeterlilik belgesine sahip zemin araştırma laboratuarlarında yapılıyor. Zemin etüdü nasıl yapılır?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com